Klip i kortet: Nu falder hammeren for håndholdt mobil

Har du håndfri udstyret i orden?

Ellers står vi klar til at hjælpe dig 🙂

Rigspolitiet bekræfter nu , at politiets systemer er klar til at håndhæve de regler, som et enigt Folketing vedtog i slutningen af 2018.

Udfordringer med at samkøre politiets IT-systemer har betydet, at bilister indtil nu kun har fået en bøde, men fra tirsdag den 10. september er det altså slut.

Reglerne betyder, at man ikke længere slipper med en bøde, hvis man bliver snuppet med en mobiltelefon i hånden under kørsel. Og ser man på antallet af overtrædelser i dén kategori hos færdselspolitiet, vil de nye regler formentlig sende en stor portion nye kunder ud til kørerlærerne for at generhverve kørekortet.

Sådan er reglerne for mobiltelefon og klip i kørekortet

De nye regler fra 2018 slår fast, at det skal koste et klip i kørekortet, hvis man lader sig distrahere af sin mobiltelefon under kørsel – fx ved at holde den i hånden. Det er dog ikke alene håndholdte mobiltelefoner, der slås ned på. Du må nemlig heller ikke benytte andre former for elektronik – fastmonteret eller ej – hvis det forstyrrer eller tager opmærksomheden fra kørslen.

For selvom færdselslovens § 55a lyder: ”Førere af køretøjer må under kørsel ikke benytte sig af håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater”, så skal man huske tilføjelsen, som kræver, at du altid skal ”optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødigt hindres eller forstyrres”.

Så meget koster det i bøde

Fra 10. september 2019 koster det – foruden en bøde på 1500 kr. og 500 kr. til Offerfonden – et klip i kørekortet at benytte håndholdt mobiltelefon, GPS, tablets, computere m.v. under kørslen.

Sådan kan du bruge din mobil lovligt i trafikken

For at det er lovligt at bruge udstyr som fx mobiltelefon under kørslen kræver det ifølge Rådet for Sikker Trafik:
1. At du bruger udstyret uden fysisk berøring af dets egne knapper eller display.

Du må altså gerne kigge på det, bruge stemmestyring, betjene eftermonterede knapper/display på fx køretøjets instrumentbræt, eller betjene headset.

2. At mobiltelefon/GPS/tablet mv. er anbragt i en holder, der er fastgjort i/på køretøjet.

Hvis udstyret er anbragt i en fastgjort holder må du gerne trykke på knapper/display. Det må dog ikke fjerne din opmærksomhed fra trafikken. Husk altid at være opmærksom og vis hensyn til andre i trafikken, så brug altid mobiltelefonen med omtanke.

Professionel elektronik, kommunikation & AV, Salg – Service – Montering – Udlejning